Här får du verktygen för att förstå och hjälpa
barn och elever med språk-, tal-, läs- och skrivsvårigheter.
Välkommen till min kurswebb!
Bygg vidare på din kunskap här hos mig! Anmälan gör du via min webbutik, ordaf.se. och fliken Kursverksamhet. Ännu finns bara KAMEL-kursen, men det kommer mer så småningom.


Astrid Frylmark


Jag är logoped, föreläsare och inspiratör. Via mina webbkurser vill jag sprida mer kunskap om språkutveckling, språkstörning och olika typer av läs- och skrivsvårigheter.I mitt företag finns ett förlag, föreläsningar, konsultuppdrag och yrkeshandledning. Jag har lång erfarenhet av att som logoped möta barn och ungdomar som har svårigheter med språk, tal, läsning och skrivning. År 2016 erhöll jag Svenska Logopedpriset och år 2018 mottog jag SCIRA:s hedersdiplom.